Strata netto Getin Noble Banku w I kw. '20 wyniosła 109,6 mln zł, gorzej od konsensusu

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - Strata netto grupy Getin Noble Banku w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosła 109,6 mln zł, podczas gdy rok wcześniej strata wynosiła 159,6 mln zł - podał bank w raporcie. Wynik okazał się 17 poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się straty na poziomie 93,8 mln zł.

Oczekiwania czterech biur maklerskich, co do straty netto za I kwartał, wahały się od 79 mln zł do 113 mln zł.

Wynik odsetkowy banku w I kwartale spadł do 284,6 mln zł z 221,1 mln zł rok wcześniej i był zbliżony do oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 288 mln zł (w przedziale oczekiwań 269-302,9 mln zł).

Wynik z prowizji spadł do 10,8 mln zł z 11,8 mln zł i był 45 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 19,5 mln zł (oczekiwania wahały się od 18 mln zł do 21 mln zł).

Koszty w I kwartale 2020 roku wyniosły 273,9 mln zł, czyli były 4 proc. wyższe od oczekiwań rynku (262,3 mln zł).

Odpisy (wynik z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe) wyniosły w pierwszym kwartale 171,9 mln zł, czyli były 9 proc. wyższe od konsensusu odpisów na poziomie 157,4 mln zł.

Wartość sprzedaży kredytowej w pierwszych 3 miesiącach 2020 roku wyniosła 1,7 mld zł i była o 15,6 proc. niższa od wolumenu sprzedaży rok wcześniej.

Największy udział w sprzedaży miały kredyty detaliczne oraz kredyty samochodowe (w tym faktoring) - łącznie 39,9 proc. udziału w całkowitej sprzedaży kredytowej. Sprzedaż kredytów firmowych stanowiła 35,1 proc. łącznej sprzedaży kredytowej banku, a wykup wierzytelności leasingowych 25 proc.

Na koniec marca współczynnik CAR wynosił 8,8 proc., a CET1 7,2 proc.(PAP Biznes)

seb/ osz/