Zysk netto Bogdanki w I kw. 2020 roku wyniósł 33,7 mln zł, zgodnie z szacunkami

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w I kw. 2020 roku wyniósł 33,7 mln zł wobec 110 mln zł zysku rok wcześniej, a przychody wyniosły 464,1 mln zł wobec 540,8 mln zł przed rokiem - podała spółka w raporcie. Wyniki są zgodne z wcześniejszymi szacunkami.

Zysk EBITDA wyniósł 134,8 mln zł, a EBIT 44,9 mln zł.

Produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 2,1 mln ton, a sprzedaż węgla 1,9 mln ton. Uzysk wyniósł 65,7 proc.(PAP Biznes)

pel/ osz/