W maju koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu - GUS

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - W maju koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w maju w przemyśle wyniósł w Polsce minus 34,9 pkt. wobec minus 44,2 pkt. w marcu - podał Główny Urząd Statystyczny.

"W maju br. koniunktura oceniana jest mniej pesymistycznie niż w kwietniu br. w większości prezentowanych obszarów gospodarki, przy czym obserwuje się dalsze pogorszenie ocen bieżących ("diagnoz") przy odbiciu w zakresie oczekiwań ("prognoz"). Te ostatnie, pozostają jednak zasadniczo na historycznie ujemnych poziomach" - napisano.

"Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii, natomiast najmniej niekorzystne - przez firmy z sekcji informacja i komunikacja oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa" - dodano.

Jak podał GUS, do badania za maj br. - odpowiedzi udzielane w okresie od 1 do 10 maja - dołączono dopełniający moduł pytań, który miał na celu dodatkowe zdiagnozowanie wpływu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na koniunkturę gospodarczą.

"W majowej edycji pytanie o przewidywany poziom inwestycji w 2020 r. zostało zastąpione pytaniem o "czas przetrwania" firmy w przypadku kontynuacji bieżących ograniczeń związanych z pandemią" - napisano.

"W przetwórstwie przemysłowym, handlu hurtowym oraz transporcie i gospodarce magazynowej dyrektorzy przedsiębiorstw najczęściej wskazywali na "czas przetrwania" firmy powyżej 6 miesięcy, natomiast w budownictwie, handlu detalicznym oraz zakwaterowaniu i gastronomii - od 2 do 3 miesięcy. W sekcji zakwaterowanie i gastronomia aż 14,7 proc. jednostek wskazało, że firma może przetrwać mniej niż 1 miesiąc" - dodano. (PAP Biznes)

pat/ asa/