Grupa Tauron ma porozumienia ze związkami, które pozwolą na rozwiązanie 350 mln zł rezerw (opis)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - Zarządy Tauron Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja Pomiary podpisały z organizacjami związkowymi porozumienia, które pozwolą na rozwiązanie rezerw w wysokości ok. 350 mln zł - podał Tauron w komunikacie. Pozytywny wpływ na wynik EBITDA grupy Tauron zostanie ujęty w raporcie za I półrocze 2020 r.

Porozumienie dotyczy zmian w zakresie wypłat ekwiwalentu pieniężnego za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej przez byłych pracowników tych spółek. Zmiany wejdą w życie z chwilą wpisu do rejestru zakładowych układów pracy, prowadzonego przez Państwową Inspekcję Pracy.

Tauron szacuje, że rozwiązanie rezerw pozwoli na obniżenie wartości wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec I półrocza 2020 r. o ok. 0,4. Na koniec marca wskaźnik był na poziomie 3,27x.

"Naszym priorytetem jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie, a otwarty konsekwentny dialog ze stroną społeczną przynosi wymierne efekty korzystnie wpływające na kondycję finansową grupy" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Marek Wadowski, wiceprezes Tauronu.

"Jest to szczególnie istotne w sytuacji turbulencji gospodarczych wywołanych pandemią koronawirusa. Szacujemy, że rozwiązanie rezerw pozwoli na obniżenie wartości tego wskaźnika na koniec I półrocza 2020 r. o ok. 0,4" - dodał wiceprezes.

Tauron poinformował też w komunikacie, że aktualnie prowadzone są negocjacje z organizacjami związkowymi działającymi w innych spółkach zależnych w zakresie wypłat ekwiwalentu pieniężnego za ulgowe korzystanie z energii elektrycznej, który przysługuje osobom niebędącym już pracownikami grupy. Spółka szacuje, że osiągnięcie porozumień w pozostałych spółkach zależnych skutkowałoby rozwiązaniem rezerw w wysokości ok. 90 mln zł.

W kwietniu Tauron Wydobycie podpisał ze związkami zawodowymi porozumienie, na mocy którego obniżono wymiar czasu pracy o 20 proc. W okresie od maja do lipca pracownicy tego segmentu będą pracowali przez 4 dni w tygodniu.

W Tauron Wytwarzanie wymiar czasu pracy i uposażenie został zredukowany o 10 proc.

Dzięki tym działaniom spółki grupy Tauron będą mogły ubiegać się o środki na ratowanie miejsc pracy, pochodzące z rządowej tarczy antykryzysowej.

"Pomimo napięć jakie na rynkach wywołuje pandemia, Tauron zachowuje stabilność finansową. Na poprawę sytuacji firmy wpływa efektywny dialog ze stroną społeczną" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Tauronu Filip Grzegorczyk. (PAP Biznes)

pel/ asa/