Rozwiązania dotyczące wakacji odsetkowych mogą obniżyć przychody banków o 1-1,5 mld zł - osr

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warsaw (PAP) - Rozwiązania dotyczące wakacji odsetkowych mogą obniżyć przychody banków o 1-1,5 mld zł przy pesymistycznym scenariuszu na rynku pracy - podano w ocenie skutków regulacji projektu ustawy.

"Zawieszenie naliczania i pobierania odsetek na trzy miesiące z części umów, (oznacza - PAP) łącznie korzyść dla gospodarstw domowych na poziomie do około 1-1,5 mld złotych (przy

pesymistycznym scenariuszu na rynku pracy)" - napisano.

Rząd w środę przyjął projekt ustawy przewidujący zawieszenie wykonania umowy kredytowej.

"Istotą rozwiązania jest zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy (zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej raty). W tym okresie kredytodawca nie może pobierać żadnych innych opłat, za wyjątkiem świadczeń pieniężnych, które wynikają z posiadanych przez kredytobiorcę ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu. Maksymalny termin zawieszenia wykonania umowy będzie wynosił 3 miesiące" - napisano.

Zawieszenie będzie przysługiwało kredytobiorcy, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. (PAP Biznes)

map/ asa/