Wyniki Benefit Systems w I kw. 2020 roku vs. konsensus PAP (tabela)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Benefit Systems w pierwszym kwartale 2020 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników.

<TAB>

1Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr

Przychody 386,1 404,9 -4,6% 9,0% -6,2% 386,1 7,9%

EBITDA 96,3 83,5 15,3% 30,0% 5,6% 96,3 102,7%

EBIT 42,9 42,3 1,5% 34,5% 44,1% 42,9 70,2%

zysk netto j.d. 2,0 7,1 -71,1% -87,4% -90,8% 2,0 -87,4%

marża EBITDA 24,9% 20,6% 4,30 4,02 2,80 24,94% 11,66

marża EBIT 11,1% 10,5% 0,66 2,10 3,88 11,11% 4,07

marża netto 0,5% 1,7% -1,22 -4,04 -4,89 0,53% -4,00

</TAB>

*** Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

epo/ gor/