Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

22.05. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 64,20 64,66 -0,71 2020-05-22

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 53,11 53,24 -0,24 2020-05-22

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 146,45 146,43 0,01 2020-05-22

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 72,39 72,87 -0,66 2020-05-22

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 237,24 237,36 -0,05 2020-05-22

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 186,82 186,79 0,02 2020-05-22

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 173,98 174,38 -0,23 2020-05-22

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 125,72 126,30 -0,46 2020-05-22

NOVO FIO AKCJI 93,05 93,72 -0,71 2020-05-22

Subfundusz Generali Korona Dochodowy 227,70 227,67 0,01 2020-05-22

Subfundusz Generali Oszczędnościowy 125,16 125,18 -0,02 2020-05-22

Subfundusz Generali Korona Obligacje 374,98 374,99 0,00 2020-05-22

Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 204,67 205,54 -0,42 2020-05-22

Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 182,06 182,50 -0,24 2020-05-22

Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 312,92 314,32 -0,45 2020-05-22

Subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu 143,64 145,39 -1,20 2020-05-22

Subfundusz Generali Korona Akcje 172,09 173,47 -0,80 2020-05-22

Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 94,02 94,75 -0,77 2020-05-22

Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 97,17 97,85 -0,69 2020-05-22

Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 109,31 110,55 -1,12 2020-05-22

Subfundusz Generali Akcje Turcja 43,17 43,35 -0,42 2020-05-22

Subfundusz Generali Euro (EUR) 1181,53 1181,50 0,00 2020-05-22

Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 112,24 112,24 0,00 2020-05-22

Subfundusz SGB Bankowy 1160,15 1160,01 0,01 2020-05-22

MetLife FIO Akcji kat A 13,25 13,25 0,00 2020-05-21

MetLife FIO Akcji kat E 13,27 13,27 0,00 2020-05-21

MetLife FIO Akcji kat I 13,27 13,27 0,00 2020-05-21

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat A 16,36 16,36 0,00 2020-05-21

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat E 16,37 16,37 0,00 2020-05-21

MetLife FIO Stab, Wzrostu kat I 16,37 16,37 0,00 2020-05-21

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat A 22,65 22,64 0,04 2020-05-21

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat E 22,65 22,65 0,00 2020-05-21

MetLife FIO Obligacji Skarb, kat I 22,65 22,65 0,00 2020-05-21

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,17 7,15 0,28 2020-05-21

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,17 7,15 0,28 2020-05-21

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,18 7,15 0,42 2020-05-21

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,51 17,50 0,06 2020-05-21

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,51 17,50 0,06 2020-05-21

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,76 17,75 0,06 2020-05-21

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat A 7,77 7,85 -1,02 2020-05-21

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat E 7,78 7,85 -0,89 2020-05-21

MetLife FIO Akcji Europy Środ, i Wsch, kat I 7,78 7,85 -0,89 2020-05-21

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 7,77 7,73 0,52 2020-05-21

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 7,77 7,73 0,52 2020-05-21

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 7,77 7,73 0,52 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,30 5,30 0,00 2020-05-21

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,87 7,88 -0,13 2020-05-21

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 7,88 7,88 0,00 2020-05-21

MetLife Sub Obligacji Plus kat, A 17,69 17,68 0,06 2020-05-21

MetLife Sub Obligacji Plus kat, B 17,79 17,78 0,06 2020-05-21

MetLife Sub Obligacji Plus kat, E 17,68 17,68 0,00 2020-05-21

MetLife Sub Obligacji Plus kat, I 17,69 17,68 0,06 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 8,87 8,82 0,57 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 8,87 8,83 0,45 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 8,87 8,83 0,45 2020-05-21

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,50 15,49 0,06 2020-05-21

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,51 15,50 0,06 2020-05-21

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,50 15,49 0,06 2020-05-21

MetLife Sub Akcji NE kat A 6,18 6,23 -0,80 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, A 11,18 11,17 0,09 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, USD A 2,70 2,68 0,75 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat, E 11,18 11,17 0,09 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz A 7,80 7,85 -0,64 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz USD A 1,89 1,89 0,02 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz E 7,82 7,87 -0,64 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Ryn, Wschodz I 7,80 7,86 -0,76 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, A 7,67 7,71 -0,52 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, USD A 1,86 1,85 0,14 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, E 7,64 7,67 -0,39 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Rynków Roz, I 7,65 7,69 -0,52 2020-05-21

MetLife Sub Obligacji Świat, kat, A 13,26 13,23 0,23 2020-05-21

MetLife Sub Obligacji Świat, USD A 3,21 3,18 0,89 2020-05-21

MetLife Sub Obligacji Świat, E 13,26 13,23 0,23 2020-05-21

MetLife Sub Obligacji Świat, I 13,26 13,23 0,23 2020-05-21

MetLife Sub Zrówn, Azjat, A 14,74 14,73 0,07 2020-05-21

MetLife Sub Zrówn, Azjat, USD A 3,57 3,54 0,73 2020-05-21

MetLife Sub Zrówn, Azjat, E 14,72 14,71 0,07 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 12,13 12,21 -0,66 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Ameryk, A USD 2,93 2,93 0,00 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Ameryk, E 12,14 12,22 -0,65 2020-05-21

MetLife Sub Akcji Ameryk, I 12,15 12,24 -0,74 2020-05-21

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 11,25 11,28 -0,27 2020-05-21

MetLife Sub Globalnych Innowacji I 11,28 11,31 -0,27 2020-05-21

Metlife Sub Multistrategia A 9,26 9,23 0,33 2020-05-21

Metlife Sub Multistrategia E 9,26 9,23 0,33 2020-05-21

Metlife Sub Multistrategia I 9,26 9,23 0,33 2020-05-21

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac, A 5,98 5,94 0,67 2020-05-21

Metlife Sub Akcji Europejskich A 9,82 9,81 0,10 2020-05-21

Metlife Sub Akcji Europejskich E 9,82 9,82 0,00 2020-05-21

Allianz Sub Akcji Globalnych 118,01 118,05 -0,03 2020-05-21

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 117,33 116,84 0,42 2020-05-21

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 93,10 93,07 0,03 2020-05-21

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 107,10 107,00 0,09 2020-05-21

Allianz Sub Konserwatywny 156,91 156,91 0,00 2020-05-21

Allianz Sub Obligacji Globalnych 106,13 105,97 0,15 2020-05-21

Allianz Sub Obligacji Plus 170,15 170,12 0,02 2020-05-21

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 152,04 152,16 -0,08 2020-05-21

Allianz Sub Selektywny 79,05 79,24 -0,24 2020-05-21

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 123,80 123,82 -0,02 2020-05-21

Allianz Sub Surowców i Energii 82,10 83,13 -1,24 2020-05-21

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 92,31 91,64 0,73 2020-05-21

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 103,99 103,08 0,88 2020-05-21

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 107,14 106,99 0,14 2020-05-21

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 108,15 107,79 0,33 2020-05-21

Allianz SFIO PIMCO Income 105,29 105,00 0,28 2020-05-21

Santander Akcji Polskich 26,07 26,18 -0,42 2020-05-21

Santander Akcji Środkowej i Wsch, Europy 34,53 34,82 -0,83 2020-05-21

Santander Platinum Dynamiczny 45,47 45,84 -0,81 2020-05-21

Santander Platinum Stabilny 67,97 68,28 -0,45 2020-05-21

Santander Obligacji Europejskich 81,31 81,16 0,18 2020-05-21

Santander Obligacji 23,30 23,33 -0,13 2020-05-21

Santander Dłużny Krótkoterminowy 31,02 31,03 -0,03 2020-05-21

Santander Akcji Spółek Wzrostowych 31,38 31,57 -0,60 2020-05-21

Santander Stabilnego Wzrostu 30,70 30,75 -0,16 2020-05-21

Santander Zrównoważony 27,19 27,29 -0,37 2020-05-21

Santander Platinum Konserwatywny 68,09 68,19 -0,15 2020-05-21

Santander Obligacji Korporacyjnych 62,42 62,38 0,06 2020-05-21

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 47,07 46,96 0,23 2020-05-21

Santander Prestiż Akcji Polskich 1110,54 1113,65 -0,28 2020-05-21

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 898,89 910,99 -1,33 2020-05-21

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1483,01 1484,33 -0,09 2020-05-21

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1329,68 1328,71 0,07 2020-05-21

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1107,30 1107,38 -0,01 2020-05-21

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1071,63 1071,93 -0,03 2020-05-21

Santander Prestiż Europejskich Sp, Dywidend, 891,83 892,02 -0,02 2020-05-21

Credit Agricole Akcyjny FIO 110,93 111,58 -0,58 2020-05-21

Credit Agricole Dynamiczny Pol, FIO 177,09 177,77 -0,38 2020-05-21

Credit Agricole Stabilnego Wzr, FIO 254,38 254,84 -0,18 2020-05-21

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin, FIO 133,93 133,96 -0,02 2020-05-21

Credit Agricole Akcji Nowej Eur,FIO 76,38 76,96 -0,75 2020-05-21

Aviva Globalnych Strategii 99,54 99,53 0,01 2020-05-21

Aviva Investors Aktywnej Alokacji 110,52 111,42 -0,81 2020-05-21

Aviva Investors Dochodowy 106,87 106,95 -0,07 2020-05-21

Aviva Investors Dłużnych Papierów Kor, 132,73 132,83 -0,08 2020-05-21

Aviva Investors Europejskich Akcji 69,91 70,38 -0,67 2020-05-21

Aviva Investors Globalnych Akcji 100,99 101,28 -0,29 2020-05-21

Aviva Investors Kapitał Plus 177,32 176,99 0,19 2020-05-21

Aviva Investors Małych Spółek 151,60 150,88 0,48 2020-05-21

Aviva Investors Niskiego Ryzyka 184,32 184,28 0,02 2020-05-21

Aviva Investors Nowoczesnych Technologii 156,66 157,26 -0,38 2020-05-21

Aviva Investors Obligacji 250,84 251,10 -0,10 2020-05-21

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 162,51 162,75 -0,15 2020-05-21

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu 99,58 99,17 0,41 2020-05-21

Aviva Investors Polskich Akcji 415,37 414,68 0,17 2020-05-21

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 107,91 107,89 0,02 2020-05-21

Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 264,76 264,62 0,05 2020-05-21

Aviva Investors Zrównoważony 118,37 118,23 0,12 2020-05-21

GAMMA (kat, A) 261,30 261,19 0,04 2020-05-21

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat, A) 79,72 79,25 0,59 2020-05-21

GAMMA Akcyjny (kat, A) 71,83 72,27 -0,61 2020-05-21

GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat, A) 142,21 142,14 0,05 2020-05-21

GAMMA Papierów Dłużnych (kat, A) 250,05 250,04 0,00 2020-05-21

GAMMA PLUS (kat, A) 194,06 193,99 0,04 2020-05-21

GAMMA Stabilny (kat, A) 242,69 243,25 -0,23 2020-05-21

mFundusz Konserwatywny SFIO (kat, A) 173,67 173,64 0,02 2020-05-21

SIGMA Obligacji Plus (kat, A) 107,66 107,63 0,03 2020-05-21

PKO Obligacji Skarbowych 2168,34 2166,75 0,07 2020-05-21

PKO Papierów Dłużnych Plus 175,02 174,97 0,03 2020-05-21

PKO Papierów Dłużnych USD 119,30 119,85 -0,46 2020-05-21

PKO Obligacji Długoterminowych 221,60 221,56 0,02 2020-05-21

PKO Stabilnego Wzrostu 148,86 149,19 -0,22 2020-05-21

PKO Strategicznej Alokacji 84,55 84,88 -0,39 2020-05-21

PKO Zrównoważony 119,80 120,16 -0,30 2020-05-21

PKO Akcji Plus 68,61 68,87 -0,38 2020-05-21

PKO Akcji Nowa Europa 95,45 96,63 -1,22 2020-05-21

PKO Akcji Małych i Śred, Spółek 218,38 216,92 0,67 2020-05-21

PKO Surowców Globalny 143,03 144,92 -1,30 2020-05-21

PKO Technologii i Innowacji Globalny 289,34 292,10 -0,94 2020-05-21

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 172,68 172,39 0,17 2020-05-21

PKO Infrastruktury i Bud, Globalny 78,02 78,33 -0,40 2020-05-21

PZU Akcji KRAKOWIAK 62,08 62,42 -0,54 2020-05-21

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 34,44 34,34 0,29 2020-05-21

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 193,68 194,84 -0,60 2020-05-21

PZU Akcji Rynków Wschodzących 103,49 104,51 -0,98 2020-05-21

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 77,46 78,06 -0,77 2020-05-21

PZU Aktywny Akcji Globalnych 48,20 48,32 -0,25 2020-05-21

PZU Dłużny Aktywny 56,77 56,79 -0,04 2020-05-21

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 133,38 132,96 0,32 2020-05-21

PZU FIO Ochrony Majątku 61,96 61,96 0,00 2020-05-21

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 51,93 51,90 0,06 2020-05-21

PZU Medyczny 68,42 68,80 -0,55 2020-05-21

PZU Obligacji Krótkoterminowych 79,66 79,64 0,03 2020-05-21

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 181,26 181,18 0,04 2020-05-21

PZU SEJF+ 66,12 66,11 0,02 2020-05-21

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 117,17 117,42 -0,21 2020-05-21

PZU Zrównoważony 62,16 62,33 -0,27 2020-05-21

SUPERFUND AKCJI EUR 121,68 120,99 0,57 2020-05-21

SUPERFUND AKCJI 552,01 550,98 0,19 2020-05-21

SUPERFUND AKCJI USD 133,51 132,39 0,85 2020-05-21

SUPERFUND AKCYJNY 72,15 72,15 0,00 2020-05-21

SUPERFUND ALTERNATYWNY 109,33 112,88 -3,14 2020-05-21

SUPERFUND GoldFund EUR 116,51 118,78 -1,91 2020-05-21

SUPERFUND GoldFund 528,54 540,91 -2,29 2020-05-21

SUPERFUND GoldFund USD 127,83 129,97 -1,65 2020-05-21

SUPERFUND GoldFuture EUR 155,06 155,31 -0,16 2020-05-21

SUPERFUND GoldFuture PLN 703,45 707,26 -0,54 2020-05-21

SUPERFUND GoldFuture USD 170,14 169,94 0,12 2020-05-21

SUPERFUND GREEN EURO 199,51 199,14 0,19 2020-05-21

SUPERFUND GREEN 905,08 906,88 -0,20 2020-05-21

SUPERFUND GREEN USD 218,90 217,90 0,46 2020-05-21

SUPERFUND OBLIGACYJNY 113,68 113,73 -0,04 2020-05-21

SUPERFUND RED EURO 104,34 104,10 0,23 2020-05-21

SUPERFUND RED 473,36 474,08 -0,15 2020-05-21

SUPERFUND RED USD 114,49 113,91 0,51 2020-05-21

SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 99,97 99,96 0,01 2020-05-21

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 373,69 372,29 0,38 2020-05-21

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1695,24 1695,43 -0,01 2020-05-21

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 410,01 407,37 0,65 2020-05-21

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 119,10 119,11 -0,01 2020-05-21

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,30 16,26 0,25 2020-05-21

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 73,95 74,07 -0,16 2020-05-21

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 17,89 17,80 0,51 2020-05-21

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 16,07 16,03 0,25 2020-05-21

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 72,89 73,02 -0,18 2020-05-21

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 17,63 17,54 0,51 2020-05-21

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,33 16,30 0,18 2020-05-21

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 74,10 74,22 -0,16 2020-05-21

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 17,92 17,83 0,50 2020-05-21

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 22,23 22,18 0,23 2020-05-21

SUPERFUND TREND Podstawowy 100,83 100,99 -0,16 2020-05-21

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,39 24,27 0,49 2020-05-21

SUPERFUND Ucits Green EUR 95,22 95,31 -0,09 2020-05-21

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 120,62 120,94 -0,26 2020-05-21

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP PAPIERÓW DŁUŻNYCH 137,47 137,52 -0,04 2020-05-21

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 138,03 138,18 -0,11 2020-05-21

ESALIENS Konserwatywny (A) 280,73 280,71 0,01 2020-05-21

ESALIENS Obligacji (A) 308,36 308,72 -0,12 2020-05-21

ESALIENS Senior FIO (A) 284,79 285,63 -0,29 2020-05-21

ESALIENS Strateg (A) 197,98 199,99 -1,01 2020-05-21

ESALIENS Akcji (A) 304,95 308,52 -1,16 2020-05-21

MILLENNIUM Akcji Sub 162,16 162,64 -0,30 2020-05-21

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt, Sub 144,84 145,17 -0,23 2020-05-21

MILLENNIUM Dynamicznych Sp, Sub 85,05 84,94 0,13 2020-05-21

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 112,11 112,03 0,07 2020-05-21

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 185,97 185,83 0,08 2020-05-21

MILLENNIUM Stabilnego Wzr, Sub 139,97 140,08 -0,08 2020-05-21

Noble Fund Akcji Amerykańskich 99,58 100,60 -1,01 2020-05-21

Noble Fund Akcji Europejskich 118,93 119,70 -0,64 2020-05-21

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 77,53 77,57 -0,05 2020-05-21

Noble Fund Akcji Polskich 99,99 100,31 -0,32 2020-05-21

Noble Fund Emerytalny 135,63 135,83 -0,15 2020-05-21

Noble Fund Konserwatywny 148,48 148,37 0,07 2020-05-21

Noble Fund Obligacji 122,00 122,03 -0,02 2020-05-21

Noble Fund Stabilny 137,81 138,31 -0,36 2020-05-21

Noble Fund Africa and Frontier 40,63 40,94 -0,76 2020-05-21

Noble Fund Strategii Dłużnych 101,23 101,20 0,03 2020-05-21

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 114,97 114,68 0,25 2020-05-21

QUERCUS Global Growth 115,86 116,42 -0,48 2020-05-21

QUERCUS Agresywny 137,00 137,38 -0,28 2020-05-21

QUERCUS lev 33,27 33,95 -2,00 2020-05-21

QUERCUS Global Balanced 135,31 135,65 -0,25 2020-05-21

QUERCUS Stabilny 107,55 107,27 0,26 2020-05-21

QUERCUS Gold 63,73 64,61 -1,36 2020-05-21

QUERCUS Ochrony Kapitału 153,50 153,49 0,01 2020-05-21

QUERCUS Obligacji Skarbowych 80,29 80,35 -0,07 2020-05-21

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 74,50 74,48 0,03 2020-05-21

QUERCUS short 81,08 80,22 1,07 2020-05-21

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 246,93 244,53 0,98 2020-05-20

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 211,55 208,46 1,48 2020-05-20

SKARBIEC TOP Brands 198,75 194,72 2,07 2020-05-20

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 37,43 37,35 0,21 2020-05-20

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 157,00 156,63 0,24 2020-05-20

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 186,18 186,24 -0,03 2020-05-20

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 117,83 117,24 0,50 2020-05-20

SKARBIEC Konserwatywny 357,49 357,58 -0,03 2020-05-20

SKARBIEC Market Neutral 140,16 139,79 0,26 2020-05-20

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 125,85 124,88 0,78 2020-05-20

SKARBIEC Obligacja 339,74 339,85 -0,03 2020-05-20

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 133,68 133,16 0,39 2020-05-20

SKARBIEC Rynków Surowcowych 32,34 31,93 1,28 2020-05-20

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 169,28 166,64 1,58 2020-05-20

SKARBIEC III Filar 199,74 198,02 0,87 2020-05-20

SKARBIEC Waga 278,01 276,04 0,71 2020-05-20

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ abs/ amp/