Zysk netto Grodna w 2019/2020 wzrósł o 41 proc. do 11,5 mln zł - szacunki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

29.06. Warszawa (PAP) - Skonsolidowany zysk netto Grodna w roku obrotowym zakończonym 31 marca tego roku wzrósł o 41 proc. rok od roku, do 11,5 mln zł - podała spółka w szacunkowych wynikach.

Według szacunków przychody w roku obrotowym 2019/2020 wzrosły o 27 proc. do 623,6 mln zł.

Wynik EBITDA był wyższy rdr o 40 proc. i wyniósł 23 mln zł, a wynik operacyjny (EBIT) sięgnął 17,7 mln zł, co oznacza zwyżkę o 51 proc. rok do roku.

Grupa podała, że na wzrost przychodów i rentowności w największym stopniu wpłynęła wyższa o 277 proc. rdr sprzedaż w obszarze fotowoltaiki, która w roku obrotowym 2019/20 odpowiadała za 17,4 proc. skonsolidowanych przychodów.

"Na wyniki grupy i emitenta wpłynęła także rozbudowa oferty usługowej i asortymentowej oraz utrzymująca się w analizowanym okresie korzystna koniunktura w branży budowlano-montażowej" - dodano.

Raport Grodna za rok obrotowy 2019/2020 ma zostać opublikowany 23 lipca. (PAP Biznes)

kuc/ ana/