MK: Kolejny sukces w walce z przestępczością środowiskową (komunikat)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

29.06. Warszawa - MK informuje:

"Nie ma zgody na proceder zagrażający zdrowiu ludzi i dobrostanowi środowiska" - podkreślił wiceminister klimatu Jacek Ozdoba w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej zorganizowanej w związku z rozbiciem grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym gospodarowaniem odpadami przez krakowską Prokuraturę Okręgową z udziałem małopolskiego WIOŚ.

"Sprawa z Gorlic to przykład doskonałej współpracy pomiędzy służbami w walce z przestępczością środowiskową. Dziękuję zarówno Prokuraturze, jak również Inspekcji Ochrony Środowiska za sprawne działanie. Chcę jasno podkreślić, że nie ma zgody na proceder, który zagraża zdrowiu ludzi i dobrostanowi środowiska. Obecnie trwają prace nad sformowaniem zespołu dedykowanego do walki z przestępczością przeciwko środowisku, którego celem będzie zwiększanie skuteczności służb w tym obszarze" - podkreślił wiceminister Jacek Ozdoba.

Na początku czerwca bieżącego roku do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu skierowano akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom w związku z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. nielegalnym składowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych na terenie nieruchomości byłej rafinerii nafty w Gorlicach.

Po ujawnieniu nielegalnego gromadzenia odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, na terenie byłej rafinerii nafty Glimar w Gorlicach, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska dokonali ustaleń faktycznych, na podstawie których WIOŚ nałożył na spółkę odpowiedzialną za nielegalne magazynowanie odpadów administracyjną karę pieniężna w wysokości niema pół miliona złotych oraz wydał decyzję wstrzymującą jej działalność.

W związku z podejrzeniem możliwości popełnienia przez przedstawicieli spółki przestępstwa z art. 160 kodeksu karnego, tj. kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, została powiadomiona Prokuratura Rejonowa w Gorlicach, która w czerwcu br. skierowała akt oskarżenia wobec ośmiu osób z zarzutem działalności w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. nielegalnym składowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych.

Z ustaleń Prokuratury wynika, że członkowie grupy sukcesywnie przyjmowali od ustalonych podmiotów gospodarczych odpady i substancje chemiczne pozorując ich przekazywanie podmiotom pełniącym jedynie funkcję tzw. "słupów". Ponadto transportowali oni odpady i substancje chemiczne niezgodnie z ich przeznaczaniem wynikającym z dokumentów przewozowych. Następnie składowali je na terenie byłej rafinerii nafty w Gorlicach. Pomimo świadomości zagrożeń dla zdrowia ludzkiego zdrowia i środowiska, oskarżeni kontynuowali przestępczą działalność, osiągając korzyści majątkowe o łącznej kwocie około 2. 8 miliona złotych. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Jak podkreślali w trakcie konferencji Minister Jacek Ozdoba oraz przedstawiciele służb, rozbicie grupy przestępczej było możliwe dzięki doskonałej współpracy na linii Prokuratura - Inspekcja Ochrony Środowiska.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść - z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

kom/ mst/