Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

29.06. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

<TAB>

Fundusz aktualne poprzednie %

NOVO FIO AKTYWNEJ ALOKACJI 67,68 68,08 -0,59 2020-06-29

NOVO FIO GLOBALNEGO DOCHODU 50,48 50,66 -0,36 2020-06-29

NOVO FIO KONSERWATYWNY OSZCZĘDNOŚCIOWY 147,28 147,18 0,07 2020-06-29

NOVO MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK 77,52 78,11 -0,76 2020-06-29

NOVO FIO OBLIGACJI PRZEDSIĘBIORSTW 238,20 238,10 0,04 2020-06-29

NOVO FIO PAPIERÓW DŁUŻNYCH 188,00 187,86 0,07 2020-06-29

NOVO FIO STABILNEGO WZROSTU 180,24 181,11 -0,48 2020-06-29

NOVO FIO ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU 134,78 136,01 -0,90 2020-06-29

NOVO FIO AKCJI 105,26 106,53 -1,19 2020-06-29

Subfundusz Generali Korona Dochodowy 230,00 229,82 0,08 2020-06-29

Subfundusz Generali Oszczędnościowy 125,57 125,54 0,02 2020-06-29

Subfundusz Generali Korona Obligacje 380,38 379,88 0,13 2020-06-29

Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa 203,59 204,41 -0,40 2020-06-29

Subfundusz Generali Stabilny Wzrost 187,69 188,63 -0,50 2020-06-29

Subfundusz Generali Korona Zrównoważony 324,95 327,73 -0,85 2020-06-29

Subfundusz Generali Globalnych Akcji Wzrostu 149,47 151,11 -1,09 2020-06-29

Subfundusz Generali Korona Akcje 181,81 184,96 -1,70 2020-06-29

Subfundusz Generali Akcje Wzrostu 99,90 101,61 -1,68 2020-06-29

Subfundusz Generali Akcje MiŚ Spółek 104,39 106,73 -2,19 2020-06-29

Subfundusz Generali Akcje Nowa Europa 112,90 114,30 -1,22 2020-06-29

Subfundusz Generali Akcje Turcja 45,43 45,48 -0,11 2020-06-29

Subfundusz Generali Euro (EUR) 1186,19 1186,17 0,00 2020-06-29

Subfundusz Generali Aktywny Dochodowy 113,30 113,23 0,06 2020-06-29

Subfundusz SGB Bankowy 1166,91 1166,39 0,04 2020-06-29

MetLife FIO Akcji kat A 14,33 14,60 -1,85 2020-06-26

MetLife FIO Akcji kat E 14,34 14,61 -1,85 2020-06-26

MetLife FIO Akcji kat I 14,34 14,61 -1,85 2020-06-26

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A 16,78 16,88 -0,59 2020-06-26

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E 16,79 16,89 -0,59 2020-06-26

MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I 16,79 16,89 -0,59 2020-06-26

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A 22,50 22,53 -0,13 2020-06-26

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E 22,51 22,54 -0,13 2020-06-26

MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I 22,51 22,54 -0,13 2020-06-26

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A 7,72 7,79 -0,90 2020-06-26

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E 7,71 7,79 -1,03 2020-06-26

MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I 7,72 7,80 -1,03 2020-06-26

MetLife FIO Konserwatywny kat A 17,50 17,49 0,06 2020-06-26

MetLife FIO Konserwatywny kat E 17,51 17,49 0,11 2020-06-26

MetLife FIO Konserwatywny kat I 17,76 17,75 0,06 2020-06-26

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat A 8,52 8,56 -0,47 2020-06-26

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat E 8,53 8,57 -0,47 2020-06-26

MetLife FIO Akcji Europy Środ. i Wsch. kat I 8,52 8,57 -0,58 2020-06-26

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A 8,23 8,34 -1,32 2020-06-26

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E 8,24 8,35 -1,32 2020-06-26

MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I 8,24 8,35 -1,32 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Polskich kat A 5,80 5,88 -1,36 2020-06-26

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat A 7,89 7,89 0,00 2020-06-26

MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B 7,89 7,90 -0,13 2020-06-26

MetLife Sub Obligacji Plus kat. A 17,73 17,74 -0,06 2020-06-26

MetLife Sub Obligacji Plus kat. B 17,83 17,84 -0,06 2020-06-26

MetLife Sub Obligacji Plus kat. E 17,72 17,73 -0,06 2020-06-26

MetLife Sub Obligacji Plus kat. I 17,73 17,74 -0,06 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Małych Spółek A 9,47 9,56 -0,94 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Małych Spółek E 9,48 9,57 -0,94 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Małych Spółek I 9,47 9,56 -0,94 2020-06-26

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat A 15,51 15,49 0,13 2020-06-26

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat E 15,51 15,50 0,06 2020-06-26

MetLife Sub Konserwatywny Plus kat I 15,50 15,49 0,06 2020-06-26

MetLife Sub Akcji NE kat A 6,67 6,70 -0,45 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. A 12,33 12,38 -0,40 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. USD A 3,11 3,12 -0,59 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Chińskich i Azjat. E 12,33 12,38 -0,40 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz A 8,32 8,35 -0,36 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD A 2,10 2,11 -0,55 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz E 8,34 8,36 -0,24 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz I 8,33 8,35 -0,24 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. A 7,81 7,86 -0,64 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD A 1,97 1,98 -0,82 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. E 7,78 7,82 -0,51 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Rynków Roz. I 7,81 7,86 -0,64 2020-06-26

MetLife Sub Obligacji Świat. kat. A 13,41 13,41 0,00 2020-06-26

MetLife Sub Obligacji Świat. USD A 3,38 3,38 -0,19 2020-06-26

MetLife Sub Obligacji Świat. E 13,41 13,41 0,00 2020-06-26

MetLife Sub Obligacji Świat. I 13,41 13,41 0,00 2020-06-26

MetLife Sub Zrówn. Azjat. A 15,57 15,63 -0,38 2020-06-26

MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD A 3,92 3,94 -0,57 2020-06-26

MetLife Sub Zrówn. Azjat. E 15,54 15,60 -0,38 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Amerykańskich A 12,41 12,56 -1,19 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Ameryk. A USD 3,13 3,17 -1,38 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Ameryk. E 12,42 12,57 -1,19 2020-06-26

MetLife Sub Akcji Ameryk. I 12,44 12,59 -1,19 2020-06-26

MetLife Sub Globalnych Innowacji A 11,78 11,77 0,08 2020-06-26

MetLife Sub Globalnych Innowacji I 11,81 11,79 0,17 2020-06-26

Metlife Sub Multistrategia A 9,39 9,38 0,11 2020-06-26

Metlife Sub Multistrategia E 9,39 9,38 0,11 2020-06-26

Metlife Sub Multistrategia I 9,39 9,38 0,11 2020-06-26

Metlife Sub Akcji Ameryki Łac. A 6,60 6,69 -1,35 2020-06-26

Metlife Sub Akcji Europejskich A 10,20 10,14 0,59 2020-06-26

Metlife Sub Akcji Europejskich E 10,21 10,14 0,69 2020-06-26

Allianz Sub Akcji Globalnych 125,93 124,45 1,19 2020-06-26

Allianz Sub Akcji Małych i Średnich Spółek 134,90 137,37 -1,80 2020-06-26

Allianz Sub Aktywnej Alokacji 101,29 102,48 -1,16 2020-06-26

Allianz Sub Globalny Stabilnego Dochodu 109,58 109,17 0,38 2020-06-26

Allianz Sub Konserwatywny 157,89 157,77 0,08 2020-06-26

Allianz Sub Obligacji Globalnych 107,92 107,96 -0,04 2020-06-26

Allianz Sub Obligacji Plus 170,77 170,80 -0,02 2020-06-26

Allianz Sub Polskich Obligacji Skarbowych 153,68 153,62 0,04 2020-06-26

Allianz Sub Selektywny 89,69 91,05 -1,49 2020-06-26

Allianz Sub Stabilnego Wzrostu 130,95 131,83 -0,67 2020-06-26

Allianz Sub Surowców i Energii 81,45 81,49 -0,05 2020-06-26

Allianz SFIO PIMCO Emerging Local Bond 93,99 94,42 -0,46 2020-06-26

Allianz SFIO PIMCO Emerging Markets Bond 107,43 107,31 0,11 2020-06-26

Allianz SFIO PIMCO Global Bond 108,21 108,15 0,06 2020-06-26

Allianz SFIO PIMCO Global High Yield Bond 109,95 110,23 -0,25 2020-06-26

Allianz SFIO PIMCO Income 107,91 108,07 -0,15 2020-06-26

Santander Akcji Polskich 28,20 28,67 -1,64 2020-06-26

Santander Akcji Środkowej i Wsch. Europy 36,30 36,52 -0,60 2020-06-26

Santander Platinum Dynamiczny 46,20 46,17 0,06 2020-06-26

Santander Platinum Stabilny 68,73 68,71 0,03 2020-06-26

Santander Obligacji Europejskich 83,10 83,09 0,01 2020-06-26

Santander Obligacji 23,54 23,56 -0,08 2020-06-26

Santander Dłużny Krótkoterminowy 31,23 31,20 0,10 2020-06-26

Santander Akcji Spółek Wzrostowych 33,19 33,63 -1,31 2020-06-26

Santander Stabilnego Wzrostu 31,66 31,82 -0,50 2020-06-26

Santander Zrównoważony 28,57 28,85 -0,97 2020-06-26

Santander Platinum Konserwatywny 68,82 68,77 0,07 2020-06-26

Santander Obligacji Korporacyjnych 63,61 63,62 -0,02 2020-06-26

Santander Akcji Małych i Średnich Spółek 50,76 51,29 -1,03 2020-06-26

Santander Prestiż Akcji Polskich 1211,41 1231,02 -1,59 2020-06-26

Santander Prestiż Akcji ŚiW Europy 941,95 943,92 -0,21 2020-06-26

Santander Prestiż Obligacji Skarbowych 1499,10 1500,15 -0,07 2020-06-26

Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych 1356,38 1356,72 -0,03 2020-06-26

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy 1114,76 1113,81 0,09 2020-06-26

Santander Prestiż Akcji Europejskich 1154,33 1146,65 0,67 2020-06-26

Santander Prestiż Europejskich Sp. Dywidend. 930,79 924,70 0,66 2020-06-26

Credit Agricole Akcyjny FIO 119,18 120,86 -1,39 2020-06-26

Credit Agricole Dynamiczny Pol. FIO 185,50 187,02 -0,81 2020-06-26

Credit Agricole Stabilnego Wzr. FIO 262,04 263,06 -0,39 2020-06-26

Credit Agricole Dłużny Krótkotermin. FIO 134,67 134,63 0,03 2020-06-26

Credit Agricole Akcji Nowej Eur.FIO 80,95 81,48 -0,65 2020-06-26

Aviva Investors SFIO Stabilnego Dochodu 108,28 108,26 0,02 2020-06-26

Aviva Globalnych Strategii KAT. A 100,17 99,96 0,21 2020-06-26

Aviva Investors Aktywnej Alokacji KAT. A 118,48 118,64 -0,13 2020-06-26

Aviva Investors Dochodowy KAT. A 108,04 108,04 0,00 2020-06-26

Aviva Investors Dłużnych Papierów Kor. KAT. A 134,79 134,89 -0,07 2020-06-26

Aviva Investors Europejskich Akcji KAT. A 73,31 72,76 0,76 2020-06-26

Aviva Investors Globalnych Akcji KAT. A 105,74 104,89 0,81 2020-06-26

Aviva Investors Kapitał Plus KAT. A 184,03 184,78 -0,41 2020-06-26

Aviva Investors Małych Spółek KAT. A 180,43 182,67 -1,23 2020-06-26

Aviva Investors Niskiego Ryzyka KAT. A 185,00 184,91 0,05 2020-06-26

Aviva Investors Nowoczesnych Tech. KAT. A 175,40 177,09 -0,95 2020-06-26

Aviva Investors Obligacji Dynamiczny KAT. A 163,68 163,77 -0,05 2020-06-26

Aviva Investors Obligacji KAT. A 249,23 249,28 -0,02 2020-06-26

Aviva Investors Optymalnego Wzrostu KAT. A 108,34 109,79 -1,32 2020-06-26

Aviva Investors Polskich Akcji KAT. A 439,76 447,82 -1,80 2020-06-26

Aviva Investors Stabilnego Inwest. KAT. A 271,31 273,31 -0,73 2020-06-26

Aviva Investors Zrównoważony KAT. A 122,23 123,51 -1,04 2020-06-26

GAMMA (kat. A) 262,56 262,56 0,00 2020-06-26

GAMMA Akcji Małych i Średnich Sp (kat. A) 84,27 85,96 -1,97 2020-06-26

GAMMA Akcyjny (kat. A) 76,26 77,63 -1,76 2020-06-26

GAMMA Obligacji Korporacyjnych (kat. A) 143,19 143,19 0,00 2020-06-26

GAMMA Papierów Dłużnych (kat. A) 251,18 251,43 -0,10 2020-06-26

GAMMA PLUS (kat. A) 195,11 195,08 0,02 2020-06-26

GAMMA Stabilny (kat. A) 249,26 251,06 -0,72 2020-06-26

mFundusz Konserwatywny SFIO (kat. A) 174,86 174,80 0,03 2020-06-26

SIGMA Obligacji Plus (kat. A) 107,51 107,66 -0,14 2020-06-26

PKO Obligacji Skarbowych 2181,28 2180,24 0,05 2020-06-26

PKO Papierów Dłużnych Plus 176,12 176,07 0,03 2020-06-26

PKO Papierów Dłużnych USD 117,22 117,06 0,14 2020-06-26

PKO Obligacji Długoterminowych 223,25 223,27 -0,01 2020-06-26

PKO Stabilnego Wzrostu 153,19 154,02 -0,54 2020-06-26

PKO Strategicznej Alokacji 87,48 88,29 -0,92 2020-06-26

PKO Zrównoważony 125,08 126,23 -0,91 2020-06-26

PKO Akcji Plus 73,25 74,39 -1,53 2020-06-26

PKO Akcji Nowa Europa 97,50 98,22 -0,73 2020-06-26

PKO Akcji Małych i Śred. Spółek 229,50 231,58 -0,90 2020-06-26

PKO Surowców Globalny 141,79 141,94 -0,11 2020-06-26

PKO Technologii i Innowacji Globalny 299,63 304,87 -1,72 2020-06-26

PKO Dóbr Luksusowych Globalny 178,79 181,40 -1,44 2020-06-26

PKO Infrastruktury i Bud. Globalny 84,01 84,06 -0,06 2020-06-26

PZU Akcji KRAKOWIAK 64,96 65,78 -1,25 2020-06-26

PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 36,78 37,54 -2,02 2020-06-26

PZU Akcji Rynków Rozwiniętych 48,87 49,51 -1,29 2020-06-26

PZU Akcji Rynków Wschodzących 50,02 50,15 -0,26 2020-06-26

PZU Akcji Spółek Dywidendowych 49,48 50,26 -1,55 2020-06-26

PZU Aktywny Akcji Globalnych 48,80 48,96 -0,33 2020-06-26

PZU Dłużny Aktywny 57,98 57,93 0,09 2020-06-26

PZU Dłużny Rynków Wschodzących 50,23 49,95 0,56 2020-06-26

PZU FIO Ochrony Majątku 62,17 62,17 0,00 2020-06-26

PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych 52,67 52,64 0,06 2020-06-26

PZU Medyczny 67,93 68,65 -1,05 2020-06-26

PZU Obligacji Krótkoterminowych 80,18 80,13 0,06 2020-06-26

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 184,61 184,37 0,13 2020-06-26

PZU SEJF+ 66,50 66,45 0,08 2020-06-26

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK 120,26 120,73 -0,39 2020-06-26

PZU Zrównoważony 64,03 64,48 -0,70 2020-06-26

SUPERFUND AKCJI EUR 135,88 136,42 -0,40 2020-06-26

SUPERFUND AKCJI 606,26 607,01 -0,12 2020-06-26

SUPERFUND AKCJI USD 152,72 153,20 -0,31 2020-06-26

SUPERFUND AKCYJNY 84,66 85,09 -0,51 2020-06-26

SUPERFUND ALTERNATYWNY 106,53 105,48 1,00 2020-06-26

SUPERFUND GoldFund EUR 119,83 119,62 0,18 2020-06-26

SUPERFUND GoldFund 534,63 532,24 0,45 2020-06-26

SUPERFUND GoldFund USD 134,68 134,33 0,26 2020-06-26

SUPERFUND GoldFuture EUR 150,01 149,57 0,29 2020-06-26

SUPERFUND GoldFuture PLN 669,29 665,53 0,56 2020-06-26

SUPERFUND GoldFuture USD 168,60 167,97 0,38 2020-06-26

SUPERFUND GREEN EURO 196,79 195,50 0,66 2020-06-26

SUPERFUND GREEN 878,00 869,88 0,93 2020-06-26

SUPERFUND GREEN USD 221,18 219,54 0,75 2020-06-26

SUPERFUND OBLIGACYJNY 113,69 113,66 0,03 2020-06-26

SUPERFUND RED EURO 107,50 107,51 -0,01 2020-06-26

SUPERFUND RED 479,63 478,35 0,27 2020-06-26

SUPERFUND RED USD 120,82 120,73 0,07 2020-06-26

SUPERFUND Sharpe Parity Ucits 99,99 100,00 -0,01 2020-06-26

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus EUR 382,59 383,50 -0,24 2020-06-26

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus 1706,97 1706,39 0,03 2020-06-26

SUPERFUND Spokojna Inwestycja Plus USD 430,00 430,66 -0,15 2020-06-26

SUPERFUND Spokojna Inwestycja 119,91 119,85 0,05 2020-06-26

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 16,07 15,97 0,63 2020-06-26

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 71,70 71,07 0,89 2020-06-26

SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 18,06 17,94 0,67 2020-06-26

SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR 15,84 15,74 0,64 2020-06-26

SUPERFUND TREND PLUS POW ST 70,66 70,05 0,87 2020-06-26

SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD 17,80 17,68 0,68 2020-06-26

SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 16,10 16,00 0,63 2020-06-26

SUPERFUND TREND PLUS POW INT 71,83 71,21 0,87 2020-06-26

SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 18,09 17,97 0,67 2020-06-26

SUPERFUND TREND Podstawowy EUR 21,98 21,85 0,59 2020-06-26

SUPERFUND TREND Podstawowy 98,08 97,22 0,88 2020-06-26

SUPERFUND TREND Podstawowy USD 24,71 24,54 0,69 2020-06-26

SUPERFUND Ucits Green EUR 98,78 98,48 0,30 2020-06-26

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP AKCJI 128,99 131,16 -1,65 2020-06-26

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP PAPIERÓW DŁUŻNYCH 138,47 138,45 0,01 2020-06-26

BNPP FIO SUBFUNDUSZ BNPP Stabilnego Wzrostu 142,37 143,21 -0,59 2020-06-26

ESALIENS Konserwatywny (A) 281,50 281,37 0,05 2020-06-26

ESALIENS Obligacji (A) 311,09 311,18 -0,03 2020-06-26

ESALIENS Senior FIO (A) 293,64 294,66 -0,35 2020-06-26

ESALIENS Strateg (A) 199,11 199,17 -0,03 2020-06-26

ESALIENS Akcji (A) 310,05 310,98 -0,30 2020-06-26

MILLENNIUM Akcji Sub 171,75 175,05 -1,89 2020-06-26

MILLENNIUM Cyklu Koniunkt. Sub 151,83 153,44 -1,05 2020-06-26

MILLENNIUM Dynamicznych Sp. Sub 91,70 93,31 -1,73 2020-06-26

MILLENNIUM Istrumentów dłużnych Sub 113,18 113,25 -0,06 2020-06-26

MILLENNIUM Obligacji Klasyczny Sub 187,31 187,25 0,03 2020-06-26

MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub 144,52 145,43 -0,63 2020-06-26

Noble Fund Akcji Amerykańskich 102,09 104,41 -2,22 2020-06-26

Noble Fund Akcji Europejskich 124,28 124,94 -0,53 2020-06-26

Noble Fund Małych i Średnich Spółek 81,60 82,99 -1,67 2020-06-26

Noble Fund Akcji Polskich 108,78 110,29 -1,37 2020-06-26

Noble Fund Emerytalny 138,59 139,08 -0,35 2020-06-26

Noble Fund Konserwatywny 150,60 150,65 -0,03 2020-06-26

Noble Fund Obligacji 123,68 123,86 -0,15 2020-06-26

Noble Fund Stabilny 141,91 143,02 -0,78 2020-06-26

Noble Fund Africa and Frontier 42,31 42,62 -0,73 2020-06-26

Noble Fund Strategii Dłużnych 102,54 102,56 -0,02 2020-06-26

Open Finance Akcji Małych i Średnich Spółek 120,47 121,97 -1,23 2020-06-26

QUERCUS Global Growth 115,15 116,33 -1,01 2020-06-26

QUERCUS Agresywny 149,49 151,30 -1,20 2020-06-26

QUERCUS lev 38,17 39,53 -3,44 2020-06-26

QUERCUS Global Balanced 134,53 134,59 -0,04 2020-06-26

QUERCUS Stabilny 109,74 109,58 0,15 2020-06-26

QUERCUS Gold 65,11 64,68 0,66 2020-06-26

QUERCUS Ochrony Kapitału 154,07 154,04 0,02 2020-06-26

QUERCUS Obligacji Skarbowych 81,00 81,07 -0,09 2020-06-26

QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy 75,09 75,05 0,05 2020-06-26

QUERCUS short 74,63 73,27 1,86 2020-06-26

SKARBIEC TFI

SKARBIEC Akcja 261,56 260,44 0,43 2020-06-25

SKARBIEC Globalny MiŚ Spółek 225,47 223,12 1,05 2020-06-25

SKARBIEC TOP Brands 211,65 208,17 1,67 2020-06-25

SKARBIEC Dłużny Uniwersalny 38,81 38,74 0,18 2020-06-25

SKARBIEC TOP Funduszy Akcji 166,94 168,64 -1,01 2020-06-25

SKARBIEC TOP Funduszy Stabilnych 193,04 193,83 -0,41 2020-06-25

SKARBIEC Rynków Rozwiniętych 121,05 121,19 -0,12 2020-06-25

SKARBIEC Konserwatywny 360,19 359,81 0,11 2020-06-25

SKARBIEC Market Neutral 138,23 137,94 0,21 2020-06-25

SKARBIEC Małych i Średnich Spółek 143,60 142,02 1,11 2020-06-25

SKARBIEC Obligacja 342,79 342,13 0,19 2020-06-25

SKARBIEC Obligacji Wysokiego Dochodu 138,61 138,83 -0,16 2020-06-25

SKARBIEC Rynków Surowcowych 32,36 32,45 -0,28 2020-06-25

SKARBIEC Spółek Wzrostowych 195,57 190,67 2,57 2020-06-25

SKARBIEC III Filar 210,53 209,20 0,64 2020-06-25

SKARBIEC Waga 289,07 286,94 0,74 2020-06-25

</TAB>

Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN

znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.

mra/ abs/amp