PKP Cargo nie wyplaci dywidendy za 2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

29.06. Warszawa (PAP) - Walne Zgromadzenie PKP Cargo, zgodnie z rekomendacją zarządu spólki, zadecydowało o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Skonsolidowany zysk netto PKP Cargo w 2019 roku spadł do 36 mln zł z 184 mln zł zysku netto rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym spółka w ubiegłym roku poniosła 8,34 mln zł straty netto.

Polityka dywidendowa PKP Cargo zakłada przeznaczenie od 35 proc. do 50 proc. zysku na wypłatę dywidendy. Z zysku za 2018 roku spółka wypłaciła 1,5 zł dywidendy na akcję, przeznaczając na ten cel ponad 36 proc. zysku netto. (PAP Biznes)

ana/