Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2020-06-30

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

Przewidywane najważniejsze wydarzenia gospodarcze 2020-06-30 - 2020-07-06

WTOREK, 30 CZERWCA

01:50 - Japonia - Produkcja przemysłowa (szacunek) (5/2020)

03:00 - Chiny - PMI w przemyśle (6/2020)

03:00 - Chiny - PMI w usługach (6/2020)

10:00 - Milton Essex S.A. - Konferencja prasowa

Konferencja online, podczas której omówione zostaną plany spółki Milton Essex S.A. związane z wznowioną publiczną emisją akcji.

10:00 - GUS - Polska - Szybki szacunek Inflacji CPI (6/2020)

10:00 - BORYSZEW - Konferencja wynikowa Spółki

Konferencję wynikowa poświęcona wynikom Grupy Boryszew za I kwartał bieżącego roku.

10:30 - Wielka Brytania - PKB (I/2020)

11:00 - UE - Szacunek inflacji r/r (6/2020)

14:00 - NBP - Dane o międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski (I/2019)

14:00 - NBP - Polska - Bilans płatniczy kwartalny (I/2020)

14:00 - NBP - Polska - Zadłużenie zagraniczne (I/2019)

15:00 - MF - Ministerstwo Finansów ogłosi podaż długu na III kwartał 2020 r.

15:00 - USA - Indeks cen domów S&P/CS r/r (4/2020)

15:45 - USA - PMI Chicago (6/2020)

16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board (6/2020)

ŚRODA, 1 LIPCA

03:45 - Caixin - Chiny - PMI w przemyśle (Caixin) (6/2020)

08:00 - Niemcy - obroty w handlu detalicznym (5/2020)

09:00 - Markit - Polska - PMI dla przemysłu wg Markit (6/2020)

09:55 - Niemcy - Stopa bezrobocia (6/2020)

10:30 - Markit - Wielka Brytania - PMI w przemyśle wg Markit (6/2020)

14:15 - USA - ADP liczba utworzonych nowych miejsc pracy (6/2020)

14:30 - USA - Bilans handlowy (5/2020)

16:00 - ISM - USA - PMI dla przemysłu wg ISM (6/2020)

20:00 - USA - Publikacja minutek z posiedzenia FOMC dot. polityki monetarnej

CZWARTEK, 2 LIPCA

11:00 - UE - Stopa bezrobocia (strefa euro) (5/2020)

11:00 - UE - Wskaźnik PPI (5/2020)

14:30 - USA - Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (6/2020)

14:30 - USA - Przeciętne godzinowe wynagrodzenie (6/2020)

14:30 - USA - Stopa bezrobocia (6/2020)

14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu

16:00 - USA - Nowe zamówienia w przemyśle m/m (5/2020)

PIĄTEK, 3 LIPCA

10:30 - Markit - Wielka Brytania - PMI w usługach wg Markit (6/2020)

PONIEDZIAŁEK, 6 LIPCA

08:00 - Niemcy - Zamówienia w przemyśle m/m (5/2020)

09:30 - PROTEKTOR - Webinar poświęcony prezentacji Strategii spółki Protektor SA na lata 2020-2023 pod nazwą "PRT 4.0 - Człowiek i jego bezpieczeństwo".

10:30 - UE - Wskaźnik zaufania inwestorów Sentix (7/2020)

10:30 - Markit - Wielka Brytania - PMI w budownictwie wg Markit (6/2020)

11:00 - UE - Sprzedaż detaliczna (5/2020)

16:00 - ISM - USA - PMI dla usług wg ISM (6/2020)

UWAGA: Przedstawione zapowiedzi odzwierciedlają stan wiedzy na dzień ich publikacji i są codziennie aktualizowane. Zapowiedzi powstają na podstawie oficjalnych informacji przesłanych do PAP przez zainteresowane instytucje lub publicznych wypowiedzi ich przedstawicieli. Zapowiedzi nie należy traktować, jako zaproszenia.

Redakcja Ekonomiczna (PAP)