DZIEŃ NA FX/FI: Odczyt CPI raczej neutralny dla PLN, nachylenie krzywej SPW będzie wzrastać

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP) - Wstępny odczyt CPI powinien być neutralny dla kursu złotego, a na rynku długu w najbliższym czasie możliwe jest dalsze stromienie krzywej dochodowości z uwagi na dużą skalę emisji SPW i innych papierów gwarantowanych przez Skarb Państwa - uważają ekonomiści.

"Dzisiejsza publikacja wstępnego szacunku inflacji CPI w Polsce (...) nie powinna istotnie wpłynąć na kurs PLN. Spodziewamy się nadal handlu w przedziale 4,44-48/EUR" - napisali w porannej nocie ekonomiści Banku Pekao.

"Dziś kurs EUR/PLN prawdopodobnie po raz kolejny będzie testował poziom 4,4660, lecz brak nowych impulsów sprawi, że raz jeszcze nie dojdzie do trwałego przełamania wskazywanego poziomu" - uważają ekonomiści Banku Millenium.

O godzinie 10.00 GUS poda szybki szacunek inflacji za czerwiec. Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacują, że ceny towarów i usług w czerwcu wzrosły rdr o 2,8 proc., zaś mdm wzrosły o 0,2 proc.

RYNEK DŁUGU

"Zakładamy, że w najbliższym czasie możliwe jest dalsze stromienie polskiej krzywej dochodowości. W poniedziałek obserwowaliśmy presję na spadek rentowności papierów z bliskim terminem do wykupu. Krótki koniec krzywej utrzymywany jest nisko w związku z ostatnim łagodzeniem polityki monetarnej, a dane o inflacji powinny tylko potwierdzić, że CPI spada w pobliże celu NBP. (...) Z kolei na dłuższym końcu krzywej, presja na wzrost powinna przyjść ze strony zwiększonej podaży obligacji" - napisano w porannym raporcie rynkowym PKO BP.

O godzinie 15.00 Ministerstwo Finansów przedstawi plan podaży obligacji na lipiec i na III kw. oraz dane o strukturze zadłużenia za maj.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych stabilizuje się na poziomie 0,63 proc. , a niemieckich spada o 1 pb. do -0,48 proc.

Spread polskich 10-latek do bunda wynosi 188 pb.

<TAB>

wtorek poniedziałek poniedziałek

9.30 15.42 9.42

EUR/PLN 4,4609 4,4662 4,4643

USD/PLN 3,9795 3,9606 3,9696

CHF/PLN 4,1751 4,185 4,1877

EUR/USD 1,121 1,1277 1,1246

OK0722 0,11 0,11 0,11

DS0725 0,74 0,75 0,72

DS1030 1,40 1,41 1,38

</TAB>

(PAP Biznes)

tus/ gor/