IFIRMA SA (10/2020) Treść podjętych uchwał ZWZ IFIRMA SA

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 10/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd IFIRMA SA ("Spółka") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 30 czerwca 2020 roku.

Nie było projektów uchwał, które zostały poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Nie odstąpiono od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia żaden akcjonariusz nie zgłosił sprzeciwu do protokołu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt. 6-9 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz