PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (40/2020) Powzięcie

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA SA (40/2020) Powzięcie informacji o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody na wycofanie akcji Spółki z obrotu regulowanego.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 40/2020

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. z siedzibą w Warszawie [dalej: Emitent lub Spółka] informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka powzięła informację o wyrażeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego [dalej: KNF] na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2020 r. decyzji w sprawie wyrażenia zgody na wycofanie 11.239.177 zdematerializowanych akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym z dniem 15 lipca 2020 r. [dalej: Decyzja].

W powyższej Decyzji wskazano 15 lipca 2020 r. jako termin, po upływie którego nastąpi wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: "GPW"). W wykonaniu Decyzji Spółka zamierza niezwłocznie złożyć stosowny wniosek do GPW w sprawie wycofania wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz