XTPL SA (21/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

XTPL SA (21/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzaniu XTPL S.A., które odbyło się 30 czerwca 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 21/2020

Zarząd XTPL S.A. ("Emitent") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta ("WZA"), które odbyło się 30 czerwca 2020 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu posiadali następujący akcjonariusze:

1. Filip Granek

Liczba głosów na WZA: 310 592

Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 57,56%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 16,31%

2. Leonarto VC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Liczba głosów na WZA: 229 015

Procentowy udział w liczbie głosów na WZA: 42,44%

Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: 12,03%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz