COGNOR HOLDING SA (9/2020) Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ w dniu 30.06.2020

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2020

COGNOR HOLDING SA w Poraju [Emitent] poniżej podaje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu [ZWZ] odbytym 30 czerwca 2020 roku:

Lp./akcjonariusz/liczba akcji -liczba głosów na ZWZ/udział ogółem/udział na ZWZ

1. PS Holdco Spółka z o.o / 92 430 239 / 74,6 % /100 % /

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz