JHM DEVELOPMENT SA (18/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

JHM DEVELOPMENT SA (18/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. odbytym w dniu 30 czerwca 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2020

Zarząd spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach przekazuje do wiadomości publicznej listę akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku:

1. MIRBUD S.A.

Liczba głosów przysługująca z posiadanych akcji - 69.200.000

% udział w liczbie głosów na ZWZA - 100%

% udział w ogólnej liczbie głosów - 100 %

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz