ENERGA SA (57/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ENERGA SA (57/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Energa SA w dniu 29 czerwca 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 57/2020

Zarząd Energa SA ("Spółka") zawiadamia, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") w dniu 29 czerwca 2020 roku, jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów był PKN ORLEN S.A, któremu przysługiwało 476 241 082 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 97,94% w liczbie głosów uczestniczących w ZWZ i odpowiadało 85,20% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz