ENERGOAPARATURA SA (13/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ENERGOAPARATURA SA (13/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które w dniu 30 czerwca 2020 roku zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna - art. 56 ust.1 Ustawy o ofercie w zw. z § 19 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz