ENERGOAPARATURA SA (14/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ENERGOAPARATURA SA (14/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2020 roku.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2020

Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. w Katowicach, podaje do publicznej wiadomości listę Akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku.

1.Pan Adam Beza z ilością 5 657 934 głosów, co stanowi 44,34% liczby głosów na ZWZA i 28,75% w ogólnej liczbie głosów.

2.Pan Leszek Rejniak z ilością 5 000 000 głosów, co stanowi 39,18% liczby głosów na ZWZA i 25,41% w ogólnej liczbie głosów,

3.Pan Jacek Zatryb z ilością 2 103 000 głosów, co stanowi 16,48% liczby głosów na ZWZA i 10,69% w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz