SUNEX SA (13/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZ SUNEX S.A. w dniu 30.06.2020 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 13/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Raciborzu podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się̨ dnia 30 czerwca 2020 roku ("ZWZ").

W toku obrad ZWZ nie ogłoszono przerwy w obradach. ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu podczas obrad ZWZ.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz