FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA (13/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji 

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 13/2020

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA ("Śnieżka")  na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Śnieżki w formie materialnej do złożenia ich w celu dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w biurze Śnieżki pod adresem ul. Dębicka 44, 39-206 Brzeźnica, w dniach roboczych w godzinach od 8:00 do 15:00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz