ZPUE SA (29/2020) Zawarcie istotnej umowy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 29/2020

Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), nawiązując do raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 13 maja 2020 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa pomiędzy Spółką a Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ("Zamawiający") dotycząca realizacji zadania pn.: "Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciowych" ("Zamówienie").

Przedmiot powyższej umowy obejmuje opracowanie przez Spółkę na rzecz Zamawiającego niezbędnej dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych zgodnie z treścią złożonej oferty i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wynagrodzenie Spółki z tytułu wykonania Zamówienia stanowi kwota netto w wysokości 24,8 mln zł, powiększona o należny podatek VAT. Termin realizacji Zamówienia ustalono na 126 tygodni od dnia zawarcia umowy.

Pozostałe warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz