INTROL SA (30/2020) Treść uchwał podjętych na ZWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 30/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTROL S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r. Treść podjętych uchwało stanowi załącznik do raportu bieżącego, wraz z Polityką Wynagrodzeń, Regulaminem Rady Nadzorczej i tekstem jednolitym Statutu. Do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: RMF GPW § 19 pkt. 6

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz