INTROL SA (32/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

INTROL SA (32/2020) Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na ZWZ INTROL S.A. w dniu 30 czerwca 2020 r.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 32/2020

Zarząd INTROL S.A. informuje, iż na zwołanym na dzień 30 czerwca 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTROL S.A. następujące podmioty posiadały co najmniej 5% liczby głosów:

1. Svanser Sp. z o.o. (z siedzibą w Krakowie) - 3.527.455 głosów na ZWZ, co stanowiło 23,20% udziału w głosach na ZWZ i stanowi 13,49% udziału w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji.

2. WEKA Investments Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach) - 11.078.265 głosów na ZWZ, co stanowiło 72,85% udziału w głosach na ZWZ i stanowi 42,38% udziału w ogólnej liczbie głosów z wszystkich akcji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz