ERBUD SA (30/2020) Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent)

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

ERBUD SA (30/2020) Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. (Emitent) posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 30/2020

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów.

Zarząd ERBUD S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki, posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2020 roku, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym oraz w ogólnej liczbie głosów.

1. Wolff & Mller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG

w tym Wolff & Mller Holding GmbH & Co. KG 4.152.865 32,41% 37,63%

2. DGI FIZAN 2.136.260 16,67% 19,36%

3. Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 1.266.000 9,88% 11,47%

4. Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander 1.183.000 9,23% 10,72%

5. PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz 877.349 6,85% 7,95%

6. Dariusz Grzeszczak 750.000 5,85% 6,80%

7. Józef Zubelewicz + Adler Properties sp. z o. o. (spółka kontrolowana przez Józefa Zubelewicza) 671.587 5,24% 6,08%

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz