MOSTOSTAL ZABRZE SA (25/2020) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z dnia 30 czerwca 2020 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 25/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...), Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ("Emitent") podaje w załączeniu treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("ZWZ") w dniu 30 czerwca 2020 r. wraz z dokumentami będącymi przedmiotem głosowania oraz wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami.

W ramach punktu nr 17 porządku obrad ZWZ poddana została pod głosowanie uchwała nr 16, która nie została podjęta. W ramach tego punktu ZWZ podjęło natomiast uchwałę nr 17 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz