ERGIS SA (14/2020) Decyzja KNF w sprawie zezwolenia na wycofanie z obrotu na rynku regulowanym akcji ERGIS S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2020

Zarząd ERGIS S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 r. Spółka otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zezwolenia na wycofanie, z dniem 21 lipca 2020 r., z obrotu na rynku regulowanym 37.789.941 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela ERGIS S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz