RONSON DEVELOPMENT SE (19/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

RONSON DEVELOPMENT SE (19/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ronson Development SE w dniu 30 czerwca 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 19/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz