XTPL SA (22/2020) Powołanie Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 22/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd XTPL S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 30 czerwca 2020 roku w związku z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

1) Wiesław Rozłucki - Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2) Bartosz Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;

3) Herbert Wirth - Członek Rady Nadzorczej;

4) Piotr Lembas - Członek Rady Nadzorczej;

5) Beata Turlejska-Zduńczyk - Członek Rady Nadzorczej.

Dodatkowo w dniu 30 czerwca 2020 roku w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu, Rada Nadzorcza powołała Zarząd nowej kadencji w składzie:

1) Filip Granek - Prezes Zarządu;

2) Jacek Olszański - Członek Zarządu.

Jacek Olszański związany jest z Emitentem od października 2018 roku i pełnił dotychczas funkcję kierownika finansowego.

Informacje o wykształceniu, posiadanych kwalifikacjach, zajmowanych stanowiskach i przebiegu kariery zawodowej nowego Członka Rady Nadzorczej (Beaty Turlejskiej) oraz nowego Członka Zarządu (Jacka Olszańskiego) znajdują się w załącznikach do raportu.

Dodatkowo Emitent informuje, że żaden z członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie uczestniczy w przedsięwzięciu konkurencyjnym wobec Spółki oraz, że żaden z członków Rady Nadzorczej i Zarządu nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki:

1) Informacja dot. Beaty Turlejskiej;

2) Informacja dot. Jacka Olszańskiego.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz