RONSON DEVELOPMENT SE (20/2020) Akcjonariusze posiadający co

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

RONSON DEVELOPMENT SE (20/2020) Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ronson Development SE

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 20/2020

Zarząd spółki Ronson Development SE z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że następujący akcjonariusze posiadali co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ronson Development SE ("WZA"), które odbyło się 30 czerwca 2020 r. w Warszawie, w siedzibie Spółki:

Akcjonariusz: I.T.R. Dori B.V.

Liczba akcji: 108 349 187

Liczba głosów: 108 349 187

Udział w ogólnej liczbie głosów: 66,06%

Udział w liczbie głosów na WZA: 81,94%

Akcjonariusz: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny

Liczba akcji: 23 880 000

Liczba głosów: 23 880 000

Udział w ogólnej liczbie głosów: 14,56%

Udział w liczbie głosów na WZA: 18,06%

* wskazany powyżej udział w ogólnej liczbie głosów nie uwzględnia faktu posiadania przez Spółkę akcji własnych.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz