DELKO SA (19/2020) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 19/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Delko S.A., w załączniku do niniejszego raportu bieżącego, przekazuje wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz