LUBAWA SA (24/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

LUBAWA SA (24/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LUBAWA S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, które odbyło się w siedzibie Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 24/2020

Zarząd LUBAWA S.A. ("Spółka") z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, dotyczącym rozliczenia roku obrotowego 2019, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r. w siedzibie Spółki:

SILVER HEXARION HOLDINGS LIMITED - 41.000.000 głosów stanowiących 77,66 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 27,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

JACEK ANDRZEJ ŁUKJANOW - 6.430.000 głosów stanowiących 12,18 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 4,28 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

STANISŁAW LITWIN - 5.366.782 głosów stanowiących 10,16 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu za rok obrotowy 2019 i 3,57 % głosów w ogólnej liczbie głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz