NORTH COAST SA (25/2020) Zmiana podmiotu pełniącego funkcję animatora emitenta NORTH COAST S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 25/2020

Zarząd NORTH COAST Spółka Akcyjna (dalej jako: "Emitent" lub "Spółka") informuje, że od dnia 1 lipca 2020 roku funkcję animatora Emitenta oraz animatora rynku na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pełnić będzie NWAI Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że w związku z rozwiązaniem umowy za porozumieniem stron, dzień 30 czerwca 2020 r. jest ostatnim dniem pełnienia funkcji animatora Emitenta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz