EKO EXPORT SA (18/2020) Wybór firmy audytorskiej i podpisanie umowy.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 18/2020

Zarząd Eko Export S.A. (dalej również Spółka) informuje, że w dniu 29.06.2020 r. Rada Nadzorcza Eko Export S.A. działając na podstawie §22 pkt. 9 statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod 30-305, przy ulicy E. Wasilewskiego 20, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2696, jako firmy audytorskiej, która przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Eko Export S.A. za rok 2020 i 2021 oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za 2020 i 2021 rok oraz przeprowadzi przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Eko Export S.A. za I półrocze 2020 i 2021 oraz przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eko Export za I półrocze 2020 i 2021 rok.

Umowa z firmą PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. została podpisana przez Zarząd w dniu 30.06.2020 r.

Emitent nie korzystał do tej pory z usług firmy audytorskiej.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz