KRAKCHEMIA SA (15/2020) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

KRAKCHEMIA SA (15/2020) WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020r.

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 15/2020

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku:

1. Jerzy Mazgaj - posiadał 2 962 386 głosów, stanowiących 66,38% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 32,92% ogólnej liczby głosów.

2. Andrzej Zdebski - posiadał 1 060 000 głosów, stanowiących 23,75% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu KRAKCHEMIA S.A., które stanowiły 11,78% ogólnej liczby głosów.

3. IPOPEMA 2 FIZ Aktywów z siedzibą w Warszawie - posiadała 258 037 głosów, stanowiących 5,78% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które stanowiły 2,87% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:

Art.70 pkt. 3 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz