RAFAKO SA (30/2020) Zawarcie aneksu do porozumienia z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 30/2020

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 16 stycznia 2020 r. informującego o zawarciu z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. ("ARP") porozumienia o współpracy ("Porozumienie"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent wyraził zgodę na wydłużenie do dnia 31 lipca 2020 roku wyłączności ARP w zakresie negocjacji oraz przeprowadzenia transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa RAFAKO tj. oddziału w Solcu Kujawskim oraz 100% udziałów w spółce RAFAKO EBUS sp. z o.o.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz