SIMPLE SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

SIMPLE SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A. w dniu 30 czerwca 2020 roku

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 14/2020

Zarząd SIMPLE S.A. (Spółka) przekazuje poniżej informacje dotyczącą akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SIMPLE S. A., które odbyło się w dniu 30 czerwca 2020 r. (ZWZ):

1. Cron Sp. z o.o. posiadał na ZWZ 1.510.000 akcji (1.510.000 głosów), co stanowiło 43,41% udziału w głosach na ZWZ i 31,38% udziału w ogólnej liczby głosów,

2. Bogusław Mitura posiadał na ZWZ 1.000.596 akcji (1.000.596 głosów), co stanowiło 28,76% udziału w głosach na ZWZ i 20,79% udziału w ogólnej liczby głosów,

3. Formonar Investments Limited posiadał na ZWZ 273.000 akcji (273.000 głosów), co stanowiło 7,85% udziału w głosach na ZWZ i 5,67% udziału w ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz