NETIA SA (19/2020) Zwyczajne Walne Zgromadzenie - treść uchwał podjętych oraz uchwały niepodjętej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 19/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku (dalej: "Zgromadzenie").

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas Zgromadzenie pełnomocnik akcjonariusza Spółki, tj. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie zawnioskował o naniesienie zmian do projektu uchwały nr 29 w sprawie podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2019. Uchwała w brzmieniu zaproponowanym przez pełnomocnika ww. akcjonariusza została poddana pod głosowanie, lecz z uwagi na brak osiągnięcia wymaganej większości, nie została podjęta. Jej treść wraz z wynikami głosowania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Wyniki głosowania oraz ostateczna treść uchwał podjętych podczas Zgromadzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz