DATAWALK SA (20/2020) Sprzedaż do LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń. Sale to LINK4 insurance company.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 20/2020

Zarząd DataWalk S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zamówienie od LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie ("Klient"), które finalizuje sprzedaż licencji wieczystej ("Projekt") oraz formalizuje pełne produkcyjne wykorzystanie platformy DataWalk w zakresie związanym z przeciwdziałaniem nadużyciom ubezpieczeniowym.

Projekt stanowi kontynuację współpracy nawiązanej pomiędzy ww. podmiotami, o czym Emitent informował wcześniej w treści raportu bieżącego nr 40/2019 z dnia 30 września 2019 roku.

Pozyskanie zamówienia może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną Grupy Kapitałowej Emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację gospodarczą i finansową Emitenta.

The Executive Board of DataWalk S.A. ("Company", "Issuer"), registered in Wroclaw, Poland, reports that the company received a purchase order from LINK4 S.A., an insurance company registered in Warsaw, Poland ("Customer"). This purchase order formalizes with a date of June 30th the sale of a perpetual license ("Project") and production usage for anti-fraud applications of the DataWalk analytical platform.

This project defines the cooperation plan between parties, continuing cooperation previously reported in ESPI 40/2019 dated September 30th, 2019.

This purchase order may have a positive impact on the competitive position of the Issuer's Capital Group, which may impact the future economic and financial situation of the Issuer.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz