PRIMA MODA SA (3/2020) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 r.

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

30.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 3/2020

Zarząd Prima Moda S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: "Spółka" lub "Emitent") informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok. Zgodnie z raportem bieżącym nr 2/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 roku, termin publikacji raportu wyznaczony został na dzień 30 czerwca 2020 r.

Nowy termin publikacji raportu rocznego za 2019 rok ustalony został na dzień 17 lipca 2020 roku. Przyczyną zmiany terminu publikacji raportu rocznego są konsekwencje wpływu stanu epidemicznego oraz jego ograniczeń na przebieg badania oraz techniczne trudności w związku z dostępnością i możliwościami organizacyjnymi i sanitarnymi.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz