MOSTOSTAL PŁOCK SA (11/2020) Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

MOSTOSTAL PŁOCK SA (11/2020) Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy Mostostal Płock S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji.

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2020

Zarząd Spółki Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż, w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. z 2019 r. poz. 1798, ze zm.) (dalej: "Ustawa") z dniem 1 marca 2021 moc wydanych przez Spółkę akcji w formie dokumentowej wygaśnie.

W związku z powyższym działając na podstawie z art. 16 Ustawy Spółka wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu przeprowadzenia ich dematerializacji, która dokonana zostanie poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW).

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Targowej 12, 09-400 w Płocku, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz