SUNEX SA (15/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

SUNEX SA (15/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SUNEX S.A. w dniu 30.06.2020 r.

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący z plikiem 15/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Zarząd SUNEX S.A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą w Raciborzu, podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SUNEX S.A., które odbyło się w dniu 30.06.2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz