CI GAMES SA (16/2020) Informacja o szacunkowych wynikach sprzedaży

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

CI GAMES SA (16/2020) Informacja o szacunkowych wynikach sprzedaży za I półrocze 2020 r. i wysokości środków własnych w Grupie Kapitałowej CI GAMES

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 16/2020

Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że skonsolidowana wartość sprzedaży za pierwsze półrocze szacowana jest poziomie 25,4 mln zł, w tym za II kwartał szacunek sprzedaży wynosi 13,1 mln zł.

Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z informacją przedstawioną w tym raporcie wartość wykorzystanych przez Spółkę środków, w ramach umowy kredytu wyniosła 12,5 mln zł na dzień 30 czerwca 2020, natomiast zgodnie z powziętą informacją środki własne w Grupie Kapitałowej CI GAMES wyniosły 12,8 mln zł. Tym samym wysokość pozycji gotówkowej netto Grupy Kapitałowej CI GAMES wyniosła 0,3 mln zł netto na dzień 30 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz