IFIRMA SA (11/2020) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 11/2020

Zarząd IFIRMA SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że do Spółki 1.07.2020 wpłynęła rezygnacja pana Piotra Rybickiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i członka Komitetu Audytu ze skutkiem na 31.07.2020. Złożona rezygnacja nie zawiera informacji o jej przyczynach.

Zarząd Emitenta dziękuje za zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki, jakie pan Piotr Rybicki wniósł w okresie sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 4 RMF z 29.03.2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz