POLNORD SA (48/2020) Rezygnacja kolejnego Członka Rady Nadzorczej Spółki

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.07. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 48/2020

Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 1 lipca 2020r. do Spółki wpłynęła rezygnacja kolejnego członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Pál János Darida.

Podstawa prawna: zgodnie z § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz