Fitch obniżył perspektywę ratingu USA do negatywnej

Analizy i Rynek / Informacje z rynku / Komunikaty

01.08. Warsaw (PAP) - Agencja Fitch obniżyła perspektywę ratingu kredytowego USA ze stabilnej do negatywnej, utrzymując jednocześnie ocenę wiarygodności kredytowej na najwyższym poziomie "AAA" - podał Fitch w komunikacie.

Swoją decyzję Fitch uzasadnił "pogorszeniem się stanu finansów publicznych USA i brakiem wiarygodnego planu ich konsolidacji". Agencja oceniła, że "wysokie deficyty fiskalne i dług znajdowały się już na ścieżce wzrostu w średnim terminie jeszcze przed ogromnym wstrząsem gospodarczym wywołanym przez koronawirusa. To zaczęło osłabiać tradycyjną siłę kredytową USA".

Według Fitch na koniec 2021 roku relacja długu do PKB przekroczy 130 proc. Agencja zwróciła uwagę, że wkraczając w kryzys USA miały najwyższy wskaźnik dług/PKB ze wszystkim państw z najwyższym ratingiem kredytowym "AAA".

"Elastyczność finansowa, wspierana przez interwencje Fed, nie eliminuje całkowicie zagrożeń dla zdolności do obsługi długu w średnim terminie. Istnieje ryzyko, że decydenci nie przeprowadzą konsolidacji finansów publicznych w wystarczającym stopniu, do ustabilizowania długu publicznego, kiedy szok związany z koronawirusem minie" - napisał Fitch. (PAP Biznes)

tj/