Informacja podatkowa

Jak rozliczyć podatek giełdowy?

Jak co roku przekazaliśmy Tobie PIT-8C w którym wskazaliśmy dochód, jaki osiągnąłeś ze sprzedaży papierów na Twoim koncie w Biurze maklerskim mBanku.

  • Dane z PIT-8C powinieneś przenieść do swojego rocznego zeznania PIT-38, rozliczając wskazany tam dochód łącznie z innymi transakcjami na akcjach, papierach dłużnych, certyfikatach inwestycyjnych itp. (zarówno krajowych, jak i zagranicznych).
  • Nie łącz dochodu ze sprzedaży udziałowych papierów wartościowych z przychodami z innych źródeł (z pracy, emerytury itp.).
  • Wyślij PIT-38 oraz zapłać należny podatek do 30 kwietnia.
  • PIT-38 złóż również, jeśli w danym roku poniosłeś stratę. Tylko wtedy będziesz mógł ją rozliczyć w kolejnych latach.

Gdzie znajdę PIT-8C?

  • Zaloguj się do mInwestora - > wybierz Historia - > Dokumenty PIT
  • Swoje PITy-8C znajdziesz również w serwisie Twój e-PIT czyli e-Urzędzie Skarbowym (podatki.gov.pl) w zakładce „Dokumenty źródłowe”, a w zakładce „Bieżące dokumenty” przygotowany dla Ciebie PIT-38 do weryfikacji i wysłania.

Co zrobić jeśli na moim PIT-8C są niezgodności w danych osobowych?

  • Zaktualizuj dane osobowe w Serwisie informacyjnym zakładka obsługa rachunku => wnioski.
  • Zzgłoś do nas prośbę o wydanie nowego PIT-8C przez infolinię Biura maklerskiego 22 697 49 49. Ponowne wystawienie PIT-8C za ostatni rok podatkowy kosztuje 30 zł. Nowy PIT-8C wyślemy na adres e-mail.

Czy w PIT-8C są ujęte dochody z dywidend?

PIT-8C nie uwzględnia kwot otrzymywanych dywidend. Kwoty dywidend, które otrzymałeś możesz znaleźć w historii finansowej w mInwestorze.

Spółki polskie potrącają należny podatek od dywidend w formie zryczałtowanej.

 

Więcej o dywidendach od zagranicznych akcji, ADR lub ETF znajdziesz tutaj

Więcej pytań i odpowiedzi dot. podatku giełdowego znajdziesz tutaj

 

Zastrzeżenie prawne: Publikacja ma jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowi porady w rozumieniu polskich ani żadnych innych przepisów. Nie opieraj swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.