Podatek giełdowy

  • Jak rozliczyć podatek giełdowy?

Jak co roku przekazaliśmy Tobie PIT-8C w którym wskazaliśmy dochód, jaki osiągnąłeś ze sprzedaży papierów na Twoim koncie w Biurze maklerskim mBanku.

Dane z PIT-8C powinieneś przenieść do swojego rocznego zeznania PIT-38, rozliczając wskazany tam dochód łącznie z innymi transakcjami na akcjach, papierach dłużnych, certyfikatach inwestycyjnych itp. (zarówno krajowych, jak i zagranicznych).

Nie łącz dochodu ze sprzedaży udziałowych papierów wartościowych z przychodami z innych źródeł (z pracy, emerytury itp.).

Wyślij PIT-38 oraz zapłać należny podatek do 30 kwietnia.

PIT-38 złóż również, jeśli w danym roku poniosłeś stratę. Tylko wtedy będziesz mógł ją rozliczyć w kolejnych latach.

 

  • Gdzie znajdę PIT-8C?

Zaloguj się do mInwestora - > wybierz Historia - > Dokumenty PIT

Swoje PITy-8C znajdziesz również w serwisie Twój e-PIT czyli e-Urzędzie Skarbowym (podatki.gov.pl) w zakładce „Dokumenty źródłowe”, a w zakładce „Bieżące dokumenty” przygotowany dla Ciebie PIT-38 do weryfikacji i wysłania.

 

  • Co zrobić jeśli na moim PIT-8C są niezgodności w danych osobowych?

Po 15.02 Twój PIT8c będzie dostępny na stronie e-Urzędu (podatki.gov.pl) w zakładce "Twój e-pit".  Na e-Urzędzie masz możliwość dokonania korekt za darmo m.in. w zakresie danych osobowych.

Dodatkowo popraw dane w serwisie informacyjnym zakładka->obsługa rachunku -> wnioski.

 

  • Czy w PIT-8C są ujęte dochody z dywidend?

PIT-8C nie uwzględnia kwot otrzymywanych dywidend. Kwoty dywidend, które otrzymałeś możesz znaleźć w historii finansowej w mInwestorze.

Spółki polskie potrącają należny podatek od dywidend w formie zryczałtowanej.

Więcej o dywidendach od zagranicznych akcji, ADR lub ETF znajdziesz tutaj

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdzie tutaj

lub

jeśli masz eMaklera zobacz tutaj

 

Zastrzeżenie prawne: Publikacja ma jedynie charakter ogólnoinformacyjny i nie stanowi porady w rozumieniu polskich ani żadnych innych przepisów. Nie opieraj swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego uzyskania profesjonalnej porady.